معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار

کادر 1

رحمدل بامری 1

رحمدل بامری

کادر 8

معاون سیاسی و اجتماعی

 

0005 محمدی کوروش

محمدی کوروش

کوروش محمدی

کادر9

رئیس اداره سیاسی و اجتماعی

آواتار زن نجمه ایار

کادر 10  

 کارشناس امور امنیتیپیچری

غلامرضا پیچری

کادر 10

کارشناس امور سواحل و دریا

عامل ذیحساب و مسئول امور مالی

رییسی حبیب الرحمنحبیب الرحمن رئیسی

کادر 10

کاردان امور اجتماعی،انتخابات و شوراها

 

کادر 10

کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی

کارشناس روابط عمومی ،

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

ایری فریدون ایری

معاون برنامه ریزی و توسعه

0005 میر علیرضاعلیرضا میر

کادر9  

رئیس اداره برنامه ریزی

و هماهنگی امور اقتصادی

  مسئول فناوری اطلاعات 

جاسم درازهی

 جاسم درازهی

کادر 10

 

کادر 10

کارشناس برنامه ریزی 

  

کادر 10

 حسابدار و جمعدار اموال

محمدیان

براتعلی محمدیان

کادر 10

کارشناس امور مالی و اداری

کارشناس امور بانوان

زنمریم حمیدی ژاله

کادر 10

نامه رسان و راننده

متصدی دبیرخانه

دهمیری

لطف ا... دهمیریکادر 10

 سرایدار و پیشخدمت

عبدا... عاطفی

عبدا... عاطفی

معاون عمرانی

0005 عادل عفتی 1

 عادل عفتی

کادر9

رئیس اداره فنی و امور عمرانی

نصرت شهزاد

شهزاد نصرت

 

کادر 10

کارشناس امور شهری و شوراها

زنملیحه بازگیر

کادر 10

کارشناس امور روستایی و شوراها

زن

سمیه نظری 

کادر 10

کارشناس مسئول نظارت

بر طرحهای عمرانی

ناشناس

کادر 10

کارشناس امور عمرانی

ناشناس