اخبار

بازدید تیم بازرسی از ادارات ونهادهای دولتی به دستور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار به منظور رعایت فاصله گذاری هوشمنداجتماعی برای مقابله با ویروس کرونا*

بازدید تیم  بازرسی از ادارات  ونهادهای دولتی به دستور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار به منظور رعایت فاصله گذاری هوشمنداجتماعی برای مقابله  با ویروس کرونا*
✳به گزارش ستاد اطلاع رسانی و رسانه های همگانی فرمانداری ویژه شهرستان چابهار درقالب تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی کرونا با تاکید معاون محترم استاندار وفرماندار ویژه شهرستان چابهار :

 

 

✅ امروز تیم بازرسی با حضور کورش محمدی معاون محترم سیاسی،اجتماعی فرمانداری چابهار با همراهی مسئول محترم بازرسی و ارزیابی از عملکرد فرمانداری و رئیس محترم مرکز بهداشت  تعدادی از ادارات و بانکها ودفاتر پیشخوان بصورت سرزده بازدید بعمل آمد.  دراین بازدیداز ادارات ونهادهایی که پروتکلهای بهداشتی وفاصله گذاری هوشمند اجتماعی را رعایت نموده  تقدیروتشکربعمل اورده شد و اداراتی که  فاصله گذاری هوشمند را رعایت ننموده بودند تذکرات لازم داده  و تاکید گردید در بازدیدهای اتی  ایرادت رابرطرف نمایند.

همچنین به آنها اعلام گردید  کلیه پرسنل  از ماسک ، دستکش استفاده نموده و دیگر دستورالعملهای بهداشتی از جمله ضدعفونی دستها، گندزدایی مجموعه ورعایت فاصله گذاری اجتماعی حتی برای مراجعین مد نظر قرار دهند وتاکید نمودند در صورت عدم رعایت تخلف محسوب  و وفق مقررات برخوردخواهدشد ودر ارزیابی دستگاهها لحاظ  و به دستگاهای متناظر استانی اعلام خواهد گردید. 

✅ایشان خاطرنشان ساخت درقالب چند  تیم بازرسی بازدیدها استمرار خواهدداشت  و در طول هفته بصورت سرزده به ادرات ،بانک ها ونهادها وارگانهای دولتی در راستای  رعایت پروتکل های بهداشتی ،فاصله گذاری اجتماعی وهمینطور رسیدگی به امور مراجعان و ارباب‌رجوع مورد ارزیابی قرار خوهند گرفت.

          

 

@fvcsb

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۹:۳۷
روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان چابهار |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید